LV

Lietošanas noteikumi

Šie lietošanas noteikumi ("Noteikumi") attiecas uz visiem SIA “YT Group”, reģistrācijas Nr. 40103428591, juridiskā adrese: Lizuma iela 1, Rīga, LV-1006 (“Pārdevējs ", “Mēs", "Mūsu") interneta veikala www.yota.lv ("Vietne") lietotājiem ("Pircējs", "Jūs", "Jūsu"). Noteikumi nosaka kārtību, kādā Jūs varat iegādāties Vietnē norādītās preces personīgām vajadzīgām, kas nav saistītas ar komercdarbības veikšanu. Jūs varat noformēt pasūtījumu Vietnē 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, izņemot gadījumus, kad Vietne nav pieejama ikdienas apkopju vai tehnisku iemeslu dēļ. Jūs esat atbildīgs par Jūsu sniegtās informācijas patiesumu. Veicot pasūtījumu, Jūs apliecināt, ka neesat jaunāks par 16 gadiem, kā arī apņematies neveikt nekādas darbības, kas vērstas pret Vietnes drošību. Mēs neesam atbildīgi par kļūdainiem vai nepilnīgiem Jūsu sniegtajiem datiem. Jūs piekrītat, ka ar Mums noslēgtā pirkuma līguma izpildi un tai nepieciešamos Jūsu personas datus mēs varam nodot trešajai personai, piemēram, lai piegādātu preces. Uzmanīgi iepazīstieties ar Noteikumiem pirms preču iegādes Vietnē. Noteikumus mēs varam mainīt laiku pa laikam vienpusējā kārtā bez iepriekšējas Jūsu informēšanas, tādēļ iepazīstieties ar Noteikumu aktuālo redakciju pirms katra pirkuma. Noteikumi stājas spēkā ar to publicēšanu Vietnē, ja vien Noteikumos nav norādīts citādi. Jūs apstiprināt, ka Jūs piekrītat Noteikumiem ar Vietnes izmantošanas brīdi vai ar brīdi, kad iesniedzat Mums informāciju pirkuma līguma noslēgšanai Vietnē, pa tālruni vai e-pastu. Ja Jūs nepiekrītat Noteikumiem, lūdzu, neizmantojiet Vietni.


1. PIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANA

Lai noslēgtu pirkuma līgumu ar Mums par Vietnē norādīto preču iegādi, izvēlieties preci, daudzumu un atzīmējiet “Pirkt”. Preces tiks pārvietotas uz pirkumu grozu. Jūs varat izvēlēties turpināt iepirkties vai noformēt izvēlēto preču pirkumu. Aizpildiet formu pirkumu grozā, izvēlieties maksājuma veidu un piegādes noteikumus. Atzīmējot “Apstiprināt pasūtījumu”, Jūs apliecināt iesniegto datu pareizību un piekrišanu pirkuma līguma noslēgšanai ar Mums saskaņā ar Noteikumiem. Neveicot apmaksu, prece saglabājas grozā 5 dienas. Pēc preču pasūtījuma informācijas saņemšanas ar Jums pa Jūsu norādīto tālruni vai e-pastu sazināsies Mūsu darbinieks, lai saskaņotu preču pasūtījuma informāciju, precizētu preces pieejamību un informētu par paredzamo piegādes laiku. Jautājumu gadījumā par Jūsu preču pasūtījuma statusu Jūs varat ar mums sazināties pa e-pastu [email protected] vai tālruni +371 6780 1301 (darba dienās no 09.00 līdz 18.00). Ja Jūsu pasūtītā prece nav pieejama, Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī pilnībā vai daļēji neapstiprināt vai atcelt jau apstiprinātu preču pasūtījumu, paziņojot par to Jums pa Jūsu norādīto tālruni vai e-pastu. Ja tiek atcelts jau apmaksāts preču pasūtījums, Pārdevējs atmaksā saņemto pirkuma maksu uz Jūsu norādīto bankas norēķinu kontu.


2. PRECES CENA UN APMAKSA. PREČU PIEGĀDE

Preču cenas Vietnē ir norādītas euro valūtā un ietver pievienotās vērtības nodokli. Pārdevējs var mainīt preču cenu Vietnē vienpusēji. Pircēja jau pasūtīto preču cenu nevar mainīt vienpusēji. Ja Vietnē tikusi neatbilstoši norādīta preces cena, Pārdevējs informē Pircēju, lai apstiprinātu preces pasūtījumu par pārskatīto cenu vai par preces pasūtījuma atcelšanu. Ja sazināties ar Pircēju nav iespējams, šis preces pasūtījums tiek uzskatīts par atceltu, par ko Pārdevējs nosūta Pircējam paziņojumu uz e-pastu. Ja pasūtījums ir jau apmaksāts, Pārdevējs atmaksā Pircējam samaksāto summu bezskaidras naudas veidā. Preču piegādes maksa ir norādīta atsevišķi un atšķiras atkarībā no Pircēja izvēlētās piegādes vietas un piegādes veida. Pircējs par preci samaksā ar maksājumu karti vai pārskaitījumu (priekšapmaksa). Izvēloties preci saņemt Pārdevēja noliktavā, Pircējs var norēķināties arī skaidrā naudā. Pārdevējam ir tiesības ierobežot pieejamos maksājuma veidus atkarībā no preces pasūtījuma summas. Preču piegādes iespējas un aptuvenie termiņi ir norādīti Vietnes sadaļā “Piegāde”, kas ir Noteikumu neatņemama sastāvdaļa. Preču piegādi un tai nepieciešamos Jūsu personas datus mēs varam uzticēt trešajai personai. Piegādes izmaksas tiek aprēķinātas individuāli katram preču pasūtījumam, ņemot vērā preces izmēru, svaru, piegādes vietu un veidu. Piegādes izmaksas tiek norādītas Vietnē vai Pārdevējs Jūs par tām informē rakstiski vai mutiski pēc preču pasūtījuma apstiprināšanas. Pirkuma līgums ir uzskatāms par pilnībā izpildītu ar brīdi, kad prece ir piegādāta Pircējam vai tā norādītai personai pret parakstu, vai Pircējs ir saņēmis preci pasta nodaļā, pakomātā vai citādi. Piegādes brīdī Pircējam var būt nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību). Preces nejauša bojājuma risks tiek nodots Pircējam no brīža, kad prece tiek viņam nodota. Saņemot preci, Pircējs apliecina, ka tā atbilst preču pasūtījumā norādītajiem raksturlielumiem (ražotājs, modelis, krāsa, izmērs, daudzums, komplektācija u.c.).


3. ATTEIKUMA TIESĪBAS

Jums ir tiesības izmantot patērētāja atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pirkuma līguma, nesniedzot nekādu pamatojumu. Šīs tiesības Jūs varat izmantot 14 dienu laikā:

· no preces piegādes dienas - ja pasūtīta prece;

· no pēdējās preces piegādes dienas - ja pasūtījumā iekļautas vairākas preces;

· no pēdējās preces partijas vai daļas piegādes dienas - ja piegāde veicama pa partijām vai daļām;

· no pirmās preces piegādes dienas - ja līgumā paredzēta regulāra preču piegāde.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums rakstveidā pa pastu uz Pārdevēja juridisko adresi vai epastu [email protected] ir jāiesniedz paziņojums Pārdevējam, izmantojot Vietnē ievietoto veidlapu par atteikuma tiesību izmantošanu (http://www.ptac.gov.lv/sites/default/files/docs/ATT_veidlapa_preces.pdf). Atteikuma tiesības ir izmantotas, ja paziņojums par atteikumu ir nosūtīts vai iesniegts atteikuma tiesību izmantošanas termiņā. Atteikuma tiesību izmantošanas sekas ir ar Mums noslēgtā pirkuma līguma izbeigšana. No paziņojuma par atteikumu nosūtīšanas brīža Jūsu pienākums ir 14 dienu laikā nogādāt attiecīgo preci Pārdevējam uz tā norādīto adresi. Mēs savukārt 14 dienu laikā no minētā paziņojuma saņemšanas atmaksāsim Jums par pasūtījumu veiktos maksājumus (izņemot summu, kas pārsniedz parastās piegādes izmaksas) uz Jūsu bankas norēķinu kontu. Mums ir tiesības aizturēt maksājumu līdz preces vai tās nosūtīšanu apliecinošu dokumentu saņemšanai. Izmantojot atteikuma tiesības, Jums būs jāsedz preces atpakaļ atdošanas tiešās izmaksas. Izmantojot atteikuma tiesības, Jūsu pienākums ir nodrošināt tādu preces iepakojumu, lai tai nevarētu rasties bojājums transportēšanas laikā.


4. CITI NOTEIKUMI

Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies Vietnes vai Vietnē iegādātas preces nepareizas lietošanas rezultātā. Pārdevējs aizsargā Jūsu privātumu atbilstoši Privātuma politikas noteikumiem. Privātuma politika ir Noteikumu neatņemama sastāvdaļa. Noteikumi, Vietnes izmantošana un Vietnē norādīto preču pirkuma līgums ir pakļauti Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem Mēs regulāri pārskatām Noteikumus. Visas izmaiņas tiks publicētas šajā lapā. Noteikumi stājās spēkā un pēdējo reizi tika atjaunināti 19.05.2020.