LV
0
Изображение 119
Parbaudīt pieejamību
Galvenais pielietojums:
Pie ''gudrajām mājām''
Apgaismošanas sistēmu automatizācija
Drošības sistēmu automatizācija
Apkures, dzesēšanas un ventilācijas sistēmu automatizācija
Balss un attēlu sistēmu automatizācija
Elektrisko, ūdens un dabasgāzes sistēmu automatizācija

Vadītājs: IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 1. klase
Elektrolītiskais varš
Izolācija: PE savienojums, Fca
Krāsa kods: VDE 0815
Vijums: Zvaigžņu četrstūris
Ekrāns: PES lente + apvarota papildus stieple + Al-Pes lente
Apvalks: HFFR savienojums
Apvalka krāsa: RAL 6018 Zaļš

EIB-H(ST)H (HCHM).pdf


EIB HCMH.pdf


EIB HCHM DOP.pdf
€063
Изображение 120
VairākИзображение 121