YOTA

+371 67801301

Info telefon

Kasutaja nimi:
Parool:

Lepingu sólmimine

Selleks,et sõlmida leping, peate täitma nimetatud vormi. Kuil teil tekib küsimusi küsimustikku täites palume helistada tel. : + 371 67801301.

Kauba tootja nimi *
Firma loomise kuupäev *
Asutuse registri number *
Juriidline aadress *
Postiindeks *
Kontori aadress *
Kontori postiaadress *
Telefon *
Faks *
e-mail *
Pank *
Panga konto number *
Sellega tegelev vastutav isik *
Vastutava isiku nimi ja perekonnanimi *
Vastutava isiku telefoni number
Vastutava isiku e-mail
Kontaktisiku ees ja perekonnanimi *
Kontaktisiku tóokoht , amet *
Kontaktisiku telefoni number *
Kontaktisiku mobiili number
Kontaktisiku e-mail

* - Kastid mida peab kindlasti täitma